Kolofon og juridiske henvisninger

Kolofon og juridiske informationer

Udgiver
Viessmann A/S
Guldalderen 2, 2640 Hedehusene
Telefon: 004546559500
E-mail: info-dk@viessmann.com

Moms-ID: DK34719381

Viessmann-webstederne er udarbejdet med den størst mulige omhu. Viessmann kan dog ikke garantere, at oplysningerne heri er korrekte og nøjagtige. Ethvert erstatningsansvar for skader er udelukket, i det omfang dette ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Viessmann's side.

Viessmann forbeholder sig ret til at ændre indholdet af sine websteder til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel.

Viessmann-webstederne indeholder links til andre websteder. Viessmann er ikke ansvarlig for databeskyttelsesstrategien eller indholdet af disse websteder.

Oplysninger om bilæggelse af tvister ved forbrugervoldgiftsorganer

Viessmann deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn og er ikke forpligtet til at gøre det.