Integreret ledelsessystem

Med et integreret ledelsessystem sikrer vi, at følgende normer anvendes på alle vores steder og enheder inden for køleløsninger:

  • DIN EN ISO 9001 til kvalitetsstyring
  • DIN EN ISO 50 001 til energistyring
  • DIN EN ISO 14 001 til miljøstyring
  • DIN EN ISO 45001 til arbejdsmiljø- og sikkerhedsstyring


Vi tænker langsigtet og ønsker at være effektive i alt, hvad vi gør. Vores overordnede mål er at spare ressourcer og levere den bedste kvalitet til vores kunder samtidig med at sikre sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere og arbejdere. Derfor har vi etableret et integreret ledelsessystem, der kombinerer alle fire ISO-standarder.


Liste over forbudte stoffer

For alle de produkter og tjenester, vi leverer, handler vi i overensstemmelse med den Viessmann-brede gældende liste over forbudte stoffer.

Vi beviser, at vi ikke samarbejder med partnere, der arbejder med forbudte stoffer, for at sikre vores virksomhedskvalitet.

Derudover handler vi i overensstemmelse med RoHS- og REACH-retningslinjerne.

VIessmann Sustainability - Bee

Vil du gerne vide mere om vores ledelsessystemer? Kontakt os.